Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Ngọc Lý
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Trong những năm qua Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định từ 9-11%/năm, để có được kết quả này một phần là do sự phát triển và đóng góp của các DNNVV trên địa bàn tỉnh. DNNVV có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tận dụng các nguồn lực trong khu vực nông nghiệp nông thôn…của Thái Nguyên. Tuy nhiên hoạt động SXKD của các DNNVV trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về nguồn vồn.

Ngân hàng Sài gòn thương tín (Sacombank) có mặt và chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn Thái Nguyên từ đầu năm 2011 với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu tại khu vực. Qua 2 năm hoạt động, Sacombank Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng tốt và đã tạo dựng được uy tín đối với khác hàng, đặc biệt khách hàng là DNNVV trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thời gian qua hoạt động cho vay, đặc biệt là cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh còn nhiều bất cập chưa tương xứng với tiềm năng và chiến lược phát triển của Ngân hàng. Vậy, hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Sacombank Thái Nguyên đã được nhận thức và thực hiện như thế nào? Cần có những giải pháp nào để mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh trong thời gian tới?

Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên” làm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013.

Mục tiêu

Đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay đối với DNNVV tại các NHTM.

- Tìm hiểu thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV, từ đó đề xuất các giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung

Đề tài gồm 3 chương:

- Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay đối với DNNVV tại NHTM

- Chương 2. Thực trạng cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên

- Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên

Tải file Hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Số liệu phục vụ cho nghiên cứu

+ Số liệu thứ cấp: Được lấy từ báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, báo cáo hàng năm của Sacombank chi nhánh Thái Nguyên, báo cáo HĐKD của các DNNVV giai đoạn 2011 - 2013

+ Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn và thu thập số liệu trực tiếp từ cán bộ tín dụng tại Sacombank chi nhánh Thái Nguyên, từ các DNNVV được chọn trên địa bàn tỉnh

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng cho các đơn vị:

- Sacombank chi nhánh Thái Nguyên

- Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên

- Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở NN & PTNT, Sở Kế hoạch đầu tư

- BM Tài chính, Khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế & QTKD

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*