Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu cấu trúc của một số lớp vành giao hoán Noether.
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Chủ nhiệm(*) Trần Nguyên An
Ngày bắt đầu 01/2015
Ngày kết thúc 12/2016

Tổng quan

Tính cấp thiết

Nghiên cứu hệ tham số của môđun Artin và liên hệ với cấu trúc của vành giao hoán địa phương là những vấn đề thời sự, đang được quan tâm  nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới. Việc giải quyết những câu hỏi mở hay tìm ra những kết quả mới cho các vấn đề trên là cần thiết,  thúc đẩy sự phát triển của Toán học, thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu Toán giữa cán bộ của ĐH Thái Nguyên và của các cơ sở đào tạo khác  trong và ngoài nước, phục vụ đắc lực công tác đào tạo sau đại học ngành Toán của ĐH Thái Nguyên.

Mục tiêu

1.  Đặc trưng mối liên hệ giữa hệ tham số của vành và môđun Artin thông qua tính chất linh hóa tử của môđun Artin.

2. Nghiên cứu cấu trúc của vành thỏa mãn tính chất Going up liên hệ với hệ tham số của môđun Artin.

3. Nghiên cứu hệ số tham số liên hệ với bội của môđun Artin.

4. Phục vụ thiết thực và hiệu quả cho công tác NCKH và đào tạo SĐH chuyên ngành Toán Đại số của Đại học Thái Nguyên.

5.  Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước.

Nội dung

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

                    1.1. Chiều và số bội

                    1.2. Hệ tham số

                    1.3. Một số lớp vành đặc biệt

Chương 2: Hệ tham số của môđun Artin và vành thỏa mãn tính chất Going up

Chương 3: Hệ tham số của môđun Artin và đa thức Hilbert của môđun Artin

Tải file Nghiên cứu cấu trúc của một số lớp vành giao hoán Noether. tại đây

PP nghiên cứu

- Để đạt được mục tiêu của đề tài, ngoài những phương pháp nghiên cứu truyền thống trong Đại số Giao hoán như sử dụng đối ngẫu Matlis, lí thuyết chiều, lí thuyết độ sâu, lí thuyết bội, lý thuyết phân tích nguyên sơ và lí thuyết biểu diễn thứ cấp, đối đồng điều địa phương đề tài khai thác mạnh các tính chất đặc thù của môđun Artin, tính bão hòa nguyên tố của môđun Artin; tính catenary, tính goingup của vành để giải quyết vấn đề đặt ra. 

- Trao đổi, thảo luận, seminar, hội thảo với nhóm NC Đại số Giáo hoán ở Đại học Thái Nguyên, Viện Toán cao cấp, Viện Toán học Việt Nam, với các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu ở Nhật, Thụy sĩ.

Hiệu quả KTXH

- Tăng cường năng lực nghiên cứu cho nhóm thực hiện đề tài;

- Phục vụ công tác NCKH và đào tạo sau đại học tại Đại học Thái Nguyên.

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*