Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phân loại chi phí theo cách ứng xử và ứng dụng trong tổ chức và điều hành hoạt động tại nhà máy Luyện Thép Lưu Xá
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Phương Thảo
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 04/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*