Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương
Nhà xuất bản / Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số 3 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN issn0868-3409
Tóm tắt nội dung

Bài viết là sự vận dụng lý thuyết lập luận để phân tích lập luận ở đơn vị đoạn văn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) là một lập luận phức hợp có tổ chức rất chặt chẽ với sự lựa chọn và sắp xếp các luận cứ và kết luận hợp lý. Các dẫn chứng và lẽ thường có sự  xâu chuỗi và gắn kết vào nhau tạo nên hiệu lực tổng hợp của thành phần luận cứ trong lập luận. Bên cạnh đó, lập luận còn sử dụng linh hoạt, hiệu quả các kết tử đồng hướng trong việc dẫn nhập các luận cứ bổ sung và thể hiện quan hệ đồng hướng giữa các luận cứ trong lập luận.

Tải file Lập luận qua đoạn văn miêu tả nhân vật Thị Nở trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao tại đây