Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Trà My
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị NCKH Trường ĐH Khoa học - 2009 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết làm rõ các dạng thức và biểu hiện của ngôn ngữ nhân vật trong các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

( Kỷ yếu Hội nghị NCKH Trường ĐH Khoa học - 2009)

Tải file Ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp tại đây