Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tối ưu hệ mờ sử dụng giải thuật di truyền
Lĩnh vực Tin học
Tác giả Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB KHKT/Hội nghị quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- Đồng Nai Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Ngày nay với quá trình phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đã tạo điều kiện dễ dàng cho việc giải các bài toán chứa đựng các tri thức của chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Việc xây dựng và biểu diễn tri thức của các chuyên gia theo logic mờ cho phép chúng ta có được một hệ xấp xỉ với các quá trình thực tế. Sử dụng giải thuật di truyền cho phép tìm kiếm tối ưu toàn cục và có lời giải thỏa đáng tiệm cận đến mô hình thực tế. Bài báo đề cập đến những vấn đề về xây dựng và tìm kiếm tối ưu cho một mô hình mờ thông qua giải thuật di truyền.

Tải file Tối ưu hệ mờ sử dụng giải thuật di truyền tại đây