Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng, Lê Sỹ Lợi, Lê Tất Khương, Hoàng Văn Phụ
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 6 Tập 6 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7020
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm thực hành thực nghiệm - trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên với 2 mức đạm bón vào thời kỳ đẻ nhánh là 0 và 30 kg N/ha, 3 mức đạm bón vào thời kỳ làm đòng là 0, 30 và 60 kg N/ha, công thức 1 không bón đạm. Thí nghiệm sử dụng giống lúa Khang dân 18 trên nền 10 tấn phân chuồng + 80 kg P2O5 + 100 kg K2O/ha. Xác định chỉ số diệp lục và hàm lượng đạm trong thân lá lúa ở thời kỳ trước làm đòng 10 ngày, làm đòng, sau làm đòng 10 ngày và thời kỳ trỗ. Kết quả thí nghiệm cho thấy: chỉ số diệp lục của lá thứ 2 tính từ trên xuống tương quan thuận rất chặt với hàm lượng đạm trong thân lá tại thời điểm đo, vì vậy có thể dùng chỉ số diệp lục để đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa. Sử dụng phương trình tương quan đa biến để dự đoán năng suất lúa theo chỉ số diệp lục và lượng đạm bón ở thời kỳ làm đòng có hệ số xác định cao (R2=0,85) chỉ rõ rằng có thể sử dụng chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vào thời kỳ làm đòng theo năng suất lúa định trước. Mô hình sản xuất thử trên đồng ruộng cho thấy: bón đạm cho lúa vụ Xuân vào thời kỳ làm đòng theo chỉ số diệp lục ở Thái Nguyên làm tăng năng suất từ 421 – 536 kg/ha và làm giảm lượng đạm bón cho lúa 26 – 28,2%.

Tải file Sử dụng máy đo chỉ số diệp lục để xác định lượng đạm bón cho lúa vụ xuân vào thời kỳ làm đòng tại Thái Nguyên tại đây