Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT (FexOy)
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Ths. Nguyễn Mậu Đức - Khoa Hóa trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 180 Số 24 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-4069
Tóm tắt nội dung

Với hình thức thi trác nghiệm hiện nay việc tìm ra đáp số nhanh và chính xác là đòi hỏi lớn của mỗi học sinh chúng ta. Đặc biệt là đối với những bài tập xác định công thức thường phải biện luận mất nhiều thời gian. Sau đây tôi xin đưa ra phương pháp công thức tính nhanh để xác định công thức oxit sắt một cách hiệu quả. Mỗi ví dụ tôi sẽ giải bằng vài phương pháp khác nhau để các bạn so sánh

Tải file BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC OXIT SẮT (FexOy) tại đây