Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Hà Thị Thanh Hoa – Hoàng Thị Huệ - Chu Thị Kim Ngân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Tài chính Số 663 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 005 – 06
Tóm tắt nội dung

Xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao động cho nước ngoài. Đây là một giải pháp quan trọng trong quá trình  thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.  Mặc dù chính quyền rất quan tâm chỉ đạo công tác XKLĐ nhưng năm 2016,  tỉnh Sơn La chỉ đưa được 43 lao động đi xuất khẩu nước ngoài. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La, tìm ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thúc đẩy XKLĐ cho địa phương này