Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Dược liệu – Viện Dược liệu Tập 15 Số 4 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Qua điều tra nghiên cứu bước đầu, chúng tôi đã thu được 135 loài thực vật làm thuốc chữa bệnh thuộc 121 chi, 63 họ của 3 ngành thực vật bậc cao. Ngành Mộc lan với 60 họ, 118 chi và 132 loài; ngành Dương xỉ có 2 họ, 2 chi, 2 loài và ngành Dây gắm với 1 họ, 1 chi, 1 loài. Trong đó, có 2 loài trong sách đỏ Việt Nam. Đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến – Võ Nhai có kinh nghiệm sử dụng cây thuốc khá phong phú. Đã thống kê được 82 bài thuốc sử dụng phổ biến trong cộng đồng để chữa 16 nhóm bệnh thường gặp. 

Tải file Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tại đây