Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Uông Văn Vỹ, Bùi Minh Quý, Trần thị Hương, Đỗ Trà Hương, Lê Xuân Quế
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 53 Số 5 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Kích thước và phân bố kích thước hạt vật liệu LaNi3,7Co0,6Mn0,4Al0,3 chế tạo trên thiết bị nghiền hành tinh Frisch 6, đã được khảo sát chi tiết theo thời gian nghiền. Trong khoảng thời gian nghiền từ 2h đến 6h vật liệu hạt tồn tại ở dạng hình khối. Sau 8h nghiền, hạt bắt đầu chuyển sang dạng phiến, thời gian nghiền càng lớn, bề dày phiến càng giảm. Sau 14h nghiền, bề dày phiến quan sát được khoảng 150nm.

Tải file Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh tại đây