Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của điều kiện lên men đến khả năng sinh tổng hợp chất kháng sinh của 2 chủng xạ khuẩn K4 và HT28 phân lập từ đất Thái Nguyên
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Dương Thị Tình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 73 Số 11 Năm 2010
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Xác định điều kiện lên men thích hợp cho quá trình sinh tổng hợp chất kháng sinh của 2 chủng xạ khuẩn K4 và HT28 như: tìm môi trường lên men thích hợp, xác định pH ban đầu của môi trường lên men, xác định nguồn cacbon và  nguồn nitơ thích hợp.

Tải file Ảnh hưởng của điều kiện lên men đến khả năng sinh tổng hợp chất kháng sinh của 2 chủng xạ khuẩn K4 và HT28 phân lập từ đất Thái Nguyên tại đây