Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất Thái Nguyên
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Nguyễn Thị Kim Cúc
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học của 2 chủng xạ khuẩn NC 182 và TC 32 như: hình dạng bào tử và cuống sinh bào tử, đặc điểm nuôi cấy, khả năng đồng hóa đường, khả năng chịu muối

- Định tên khoa học cho 2 chủng NC 182 và TC 32.

Tải file Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất Thái Nguyên tại đây