Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương ở vùng núi phía Bắc Việt Nam
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Mậu, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng
Nhà xuất bản / Tạp chí Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống - Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005 - Đại học Y Hà Nội Năm 2005
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các giống đậu tương vùng núi phía Bắc được nghiên cứu (Quảng Hoà – Cao Bằng, Hữu Lũng - Lạng Sơn, Lương Sơn – Hoà Bình, vàng Mường Khương, Thanh Oai hạt đen, vàng Bắc Cạn, vàng Cao Bằng, ĐT 93) về hàm lượng protein và hàm lượng lipit. Đã tách chiết ADN tổng số theo phương pháp miniprep có cải tiến thu được dung dịch ADN có chất lượng cao. Nhân thành công gen dehydrin có kích thước khoảng 0,7kb bằng kỹ thuật PCR.

Tải file Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương ở vùng núi phía Bắc Việt Nam tại đây