Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tuyển chọn và định loại một số chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi sinh vật gây nhiễm trùng bệnh viện
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả , Trịnh Ngọc Hoàng,Vi Thị Đoan Chính, Nguyễn Phú Hùng , Liễu Thị Phương, Nguyễn Thị Yến
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Y học Việt Nam Tập 30 Số 2 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí y học
Tóm tắt nội dung

Phân lập và tuyển chọn các chủng  xạ khuẩn có hoạt tính với một số vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện.

- Lựa chọn một số chủng xạ khuẩn có hoạt tính cao, có hoạt phổ rộng để định tên khoa học dựa vào trình tự các nucleotit của đoạn gen 16S-rRNA

Tải file Tuyển chọn và định loại một số chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi sinh vật gây nhiễm trùng bệnh viện tại đây