Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Distribution of anti-plant pathogenic fungi actinomyces isolated from soil in Thai Nguyen province.
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Trinh Ngoc Hoang, Vi Thi Doan Chinh, Ngo Dinh Binh
Nhà xuất bản / Tạp chí 2nd International Meeting For Developmen of IPM in Asia and Africa Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Distribution of anti-plant pathogenic fungi actinomyces isolated from soil in Thai Nguyen province.

Tải file Distribution of anti-plant pathogenic fungi actinomyces isolated from soil in Thai Nguyen province. tại đây