Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Minh Huệ
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 03/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Trong quá trình hình thành và phát triển  từ lĩnh vực thương mại, marketing đã dần có những bước phát triển cao hơn và đa dạng hơn. Marketing xã hội đang trong quá trình du nhập vào Việt Nam thông qua các chương trình, dự án phục vụ sức khỏe cộng đồng với mục tiêu phi lợi nhuận. Đề tài được thực hiện với mục đích nghiên cứu lĩnh vực khoa học mới mẻ, qua đó đóng góp ý kiến với các tổ chức hữu quan về các giải pháp phát triển hoạt động marketing xã hội đang thực thi tại Việt Nam, trong phạm vi giới hạn xét từ thực tế hoạt động marketing xã hội thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên.

Mục tiêu

- Xác định sự cần thiết phát triển hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai như một công cụ khoa học quan trọng trong thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Đánh giá mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua làm cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất, đóng góp một số giải pháp mới có tính khả thi để hoàn thiện hoạt động này.

Nội dung

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên

- Chương 3: Một số giải pháp phát triển hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên

Tải file Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại thành phố Thái Nguyên tại đây

PP nghiên cứu

- Tác giả vận dụng phương pháp biện chứng, duy vật lịch sử, đường lối, chủ trương, chính sách của Đàng và Nhà Nước về chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020 ở Việt Nam nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng làm cơ sở cho phương pháp nghiên cứu.

- Trong đề tài sử dụng lý thuyết khoa học về marketing, áp dụng các phương pháp thống kê, phân tích so sánh, phân tích quy nạp.

- Tài liệu, thông tin trong đề tài được thu thập từ các ấn phẩm trong và ngoài nước, internet, báo cáo tỏng kết năm ngành dân số của thành phố Thái Nguyên qua các năm gần đây.

Hiệu quả KTXH

Gia tăng hiệu quả của thuốc tránh thai trong công tác kế hoạch hoá gia đình của thành phố Thái Nguyên trong những năm tới: như giảm tỷ lệ sinh, giảm số ca nạo hút thai, mang thai ngoài ý muốn, bảo vệ sức khoẻ cho nữ giới trong độ tuổi sinh sản… Góp phần phát triển, nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt là nữ giới.

ĐV sử dụng

Trạm  y tế phường, xã tại thành phố Thái Nguyên.

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 Nguyễn Thị Như Trang

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*