Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo
Cơ quan chủ trì Đại học sư phạm
Cơ quan thực hiện Đại học sư phạm
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Chủ nhiệm(*) Vũ Minh Tuyên
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Nghiên cứu về tư tưởng HCM có rất nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước như: HCM một con người, một dân tộc, một thoiừ đại, một sự nghiệp, của Phạm Văn Đồng, NXB Sự Thật Hà Nội 1990. Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Đức Lữ, NXb tôn giáo, 2003. Về tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam của Đặng Nghiêm Vạn, NXB KHXH, 1996.

Tính cấp thiết

Tư tưởng HCM là một tài sản vô giá, những tư tưởng của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức khó khăn. Ngày nay khi sự nghiệp đổi mới của nước ta đi vào chiều sâu, những chuyển biến mạnh mẽ trên thế giới, những vấn đề mới trong xã hội đặt ra ngày càng nhiều, đòi hỏi phải làm sáng tỏ, do đó việc học tập, bảo vệ vận dụng tư tưởng Hồ CHí Minh vào thực tế cuộc sống trở thành nhiệm vụ cấp bách trong công tác lý luận, chính trị tư tưởng của toàn Đảng và toàn nhân dân ta.

Để phục vụ trực tiếp cho giảng dạy môn tôn giáo học được tốt hơn, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cuuws khoa học cấp cơ sở: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo.

Mục tiêu

Hệ thống hóa và phân tích, chứng minh tư tưởng của HCM về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung

Gồm 3 chương:

Chương1. Khái quát nguồn gốc, các giai đoạn hình thanhftw tưởng về tín ngưỡng, tôn giáo của Hồ Chí Minh

Chương 2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo

Chương 3. Phương hướng vận dụng tư tưởng HCM trong công tác đối với tín ngưỡng tôn giáo hiện nay

Tải file Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo tại đây

PP nghiên cứu

Sử dung cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật kết hợp với một số phương pháp cụ thể như lịch sử và logic, phân tích và tổng hợp.

Hiệu quả KTXH

Kết quả nghiên của đề tài sẽ được bổ sung trực tiếp vào đề cương bài giảng môn tôn giáo học danh f cho sinh viên chuyên ngành giáo dục công dân, trường ĐH SP Thái Nguyên.

ĐV sử dụng

Khoa Giáo dục chính trị, trường ĐHSP TN

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*