Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nâng cao nhận thức về luật bảo vệ người tiêu dùng của người dân thành phố Thái Nguyên.
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Chủ nhiệm(*) Đào Thị Hương
Ngày bắt đầu 03/2013
Ngày kết thúc 04/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

           Nền kinh tế Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ tạo điều kiện cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống, phúc lợi xã hội được nâng lên, người dân được hưởng lợi nhiều từ sự phát triển này. Nhưng cùng với đó thì quyền lợi của người tiêu dùng ngày càng có nhiều nguy cơ bị xâm hại cả về mức độ và tính chất vi phạm. Luật bảo vệ người tiêu dùng ra đời là hết sức cấp bách và cần thiết.

           Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, đến nay đã hơn một năm đi vào thực tiễn, tuy nhiên bộ luật này vẫn rất xa lạ với đại bộ phận người tiêu dùng. Luật Bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa phát huy được hiệu quả thiết thực từ vấn đề nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, cũng như phòng chống những hiện tượng mới nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hành vi khuyến mại, quảng cáo không trung thực, bán hàng đa cấp bất chính, gian lận,…

          Hiện nay nhiều người tiêu dùng chưa nắm rõ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngay cả những điều thiết thực nhất, đó là 8 quyền của mình với tư cách là người tiêu dùng đã được ghi trong Luật, có nghĩa đã được pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Do nhiều người chưa nắm vững pháp luật về lĩnh vực này nên khi quyền lợi bị xâm phạm người tiêu dùng thường phản ứng một cách tự nhiên, tùy theo cách của mỗi người, thường thì bị thua thiệt do ở vào vị thế yếu, nhiều người lại không biết khiếu nại ở đâu.

          Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, có mật độ dân số khá đông đúc. Thêm vào đó là sự quy tụ các trường đại học, cao đẳng có số lượng lớn sinh viên, học sinh đã tạo nên một thị trường tiêu dùng khá rộng khắp. Hệ thống các cửa hàng tiện ích và các siêu thị ngày một nhiều, các sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc, xuất sứ rất phong phú. Để là một người tiêu dùng thông thái, lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khoẻ cá nhân và cộng đồng thì người tiêu dùng cần phải nằm rất rõ về luật bảo vệ tiêu dùng. Do vậy, tôi đã chọn đề tài: “Nâng cao nhận thức về luật bảo vệ người tiêu dùng của người dân thành phố Thái Nguyên”.

Mục tiêu

1 Mục tiêu chung:

          Đánh giá nhận thức của người dân về luật bảo về người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ đó tìm ra những yếu tố tác động làm cho quá trình nhận thức của người tiêu dùng về luật bị hạn chế, nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức tiêu dùng của người dân.

2.Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Xác định và đánh giá nhận thức hiện tại của người dân về luật bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mục tiêu 2: Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về luật bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Mục tiêu 3: Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về luật bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và hạn chế những yếu tố làm ảnh hưởng tới nhận thức về luật người tiêu dùng.

Nội dung

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung, công việc chủ yếu

Xác định được các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 

Thiết kế bảng hỏi điều tra

 

Điều tra mẫu

 

 

Điều tra thử

 

 

 

 

 

 

Thu thập và xử lý số liệu

 

 

Viết báo cáo hoàn thành đề tài

 

 

 Sản phẩm phải đạt

Số lượng cụ thể các cửa hàng tiện ích và siêu thị

 

20 câu

 

 5 siêu thị; 5 cửa hàng tiện ích; số lượng mẫu khoảng 170

 

Số lượng phiếu là 30: 15 phiếu cho cửa hàng tiện ích và 15 phiếu cho siêu thị

 

Số phiếu đạt tiêu chuẩn: 150 phiếu

 Thời gian thực hiện

4/2013 – 5/2013

 

 

 

6/2013 – 7/2013

 

8/2013 - 11/2014

 

 

 

 

8/2013 - 9/2013

 

 

12/2013 - 1/2014

 

 

2/2014 - 3/2014

Tải file Nâng cao nhận thức về luật bảo vệ người tiêu dùng của người dân thành phố Thái Nguyên. tại đây

PP nghiên cứu

- Phương pháp thu thập số liệu

      + Số liệu thứ cấp: Nguồn Niên giám thống kê năm 2010, 2011, 2012.

      + Số liệu sơ cấp: Số liệu được cung cấp từ phỏng vấn trực tiếp người dân mua sản phẩm tiêu dùng ở hệ thống các cửa hàng tiện ích, các siêu thị trên địa bàn Thái Nguyên. Bảng câu hỏi sử dụng thang đo Likert theo mức độ thấp nhất là (1) đến cao nhất là (5).

- Phương pháp chọn mẫu

       Điều tra người dân mua sản phẩm tiêu dùng tại các hệ thống các cửa hàng tiện ích, các siêu thị trên địa bàn Thái Nguyên có tần xuất mua sắm ít nhất 2 lần/1 tuần.

- Phương pháp phân tích số liệu:

+ Phân tích tần suất.

+ Phân tích thống kê mô tả.

+ Phân tích so sánh.

Công cụ phân tích là phần mềm SPSS.

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*