Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bài toán biên Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Toán học
Chủ nhiệm(*) Thái Thị Kim Chung
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

       Phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic là phương trình xuất hiện nhiều trong ứng dụng, đáng chú ý là trong bài toán vận chuyển tối ưu. Các bài toán biên cho phương trình kiểu Monge-Ampère là vấn đề đã được các nhà toán học nghiên cứu từ nhiều thế kỉ cho đến nay. Đặc biệt, việc giải các bài toán biên cho trường hợp tổng quát là vấn đề đang được sự chú ý quan tâm đặc biệt của các nhà toán học hàng đầu thế giới hiện nay như: Neil S. Trudinger, Luis Caffarelli,…

 

Mục tiêu

1. Mục tiêu của đề tài là chứng minh được tính tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère có dạng tổng quát.                            

 2. Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm thực hiện đề tài; Phục vụ một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài.

 

Nội dung

- Đưa ra các đánh giá tiên nghiệm đối với nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic dạng tổng quát.

- Chứng minh được tính tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Dirichlet tương ứng.

- Nghiên cứu tính chính quy của nghiệm.

- Nghiên cứu mối liên hệ giữa bài toán vận chuyển tối ưu và phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic.

Tải file Bài toán biên Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*