Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Cơ sở khoa học cho việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Đại học Thái Nguyên
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng KTKT
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Hà Quang Trung
Ngày bắt đầu 01/2010
Ngày kết thúc 12/2011

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*