Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên với việc giáo dục đạo đức học môi trường cho sinh viên
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Khương [Đại học sư phạm]
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Giáo dục Số 9 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN 2189608667476
Tóm tắt nội dung

Đạo đức môi trường là một phương diện khác của đạo đức học nói chung. Ngày nay khi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng thì việc giáo dục đạo đức học môi trường là yếu tố quan trọng nhất đối với tất cả các cấp bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường sư phạm với tư cách là cái nôi đào tạo con người cho việc trồng người sau này thì việc giáo dục đạo đức môi trường cho sinh viên sư phạm càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Tải file Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên với việc giáo dục đạo đức học môi trường cho sinh viên tại đây