Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đạo đức học môi trường và vai trò của nhà trường sư phạm trong việc giáo dục đạo đức học môi trường cho thế hệ trẻ
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Nguyễn Thị Khương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo cán bộ khoa học trẻ các trường sư phạm toàn quốc Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Để bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu, nhân loại đã không ngừng đề ra và thực thi nhiều chính sách lớn. Hàng loạt các hội nghị quốc tế, nghị định thư Kyoto, các bộ luật, các chiến lược quốc gia, kể cả các phong trào bảo vệ môi trường các cấp diễn ra sôi nổi với quyết tâm cao. Vấn đề môi trường không chỉ lôi kéo sự tham gia của các nhà khoa học, các cấp lãnh đạo, quản lý mà còn thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của quần chúng nhân dân. Với mục đích bảo vệ môi trường bằng mọi cách, nhiều phương thức được đưa ra, trong đó xuất hiện xu hướng tìm kiếm và bảo vệ những giá trị môi trường về mặt đạo đức hay tiếng nói từ góc độ đạo đức trong việc bảo vệ môi trường và được coi là đạo đức môi trường hay đạo đức học môi trường. Trong việc giáo dục đạo đức học môi trường cho thế hệ trẻ thì vai trò của nhà trường sư phạm là rất lớn.

Tải file Đạo đức học môi trường và vai trò của nhà trường sư phạm trong việc giáo dục đạo đức học môi trường cho thế hệ trẻ tại đây