Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cho phát điện ở Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Thanh Mai,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 79 Số 3 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Năng lượng là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sử dụng năng lượng cho sản xuất và đời sống ngày một tăng cao, trong khi nguồn năng lượng hoá thạch ngày một khan hiếm, việc tiêu thụ năng lượng này đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việt Nam có tiềm năng to lớn về NLTT, phát triển NLTT là góp phần giảm tiêu thụ than, dầu, khí đồng thời giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên đây là nội dung còn mới nên khi triển khai Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, rào cản. Bài báo này sẽ trình bày về tình hình sản xuất, sử dụng và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam đến năm 2030; Thực trạng khai thác và tiềm năng nguồn NLTT cho phát điện ở Việt Nam; Những khó khăn thách thức trong triển khai nghiên cứu ứng dụng NLTT; Định hướng và một số giải pháp đẩy mạnh phát triển NLTT cho phát điện ở Việt Nam.