Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chi tiết đặc tả trong sử thi- khan
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Minh Thu
Nhà xuất bản / Tạp chí Nghiên cứu Văn học Số 3 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài viết tìm hiểu cách thức và hiệu quả của việc sử dụng các chi tiết đặc tả trong thể loại sử thi- khan. Có hai loại: chi tiết đặc tả thể hiện vẻ đẹp hình thức, sự giàu sang, sức mạnh thể chất và chi tiết đặc tả thể hiện đời sống tinh thần của người anh hùng- nhân vật trung tâm của tác phẩm

Tải file Chi tiết đặc tả trong sử thi- khan tại đây