Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Đoàn Đức Hải,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 45 Số 4 Năm 2011
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-1531
Tóm tắt nội dung

Qua bài viết, chúng tôi điểm qua một số yếu tố cấu thành nên mảng văn học về đề tài công nhân như đội ngũ sáng tác, đề tài và cảm hứng thẩm mỹ, hình tượng nhân vật qua đó muốn khẳng định vai trò của mảng văn học này trong diễn tiến của văn học Việt Nam hiện đại. Văn học về đề tài công nhân đề cập tới cuộc đấu tranh do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm lật đổ chế độ phong kiến thực dân đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa và tác động ngày càng rõ nét của khoa học kỹ thuật. Kết quả là đã đem lại những đổi thay lớn lao trong sinh hoạt vật chất và tinh thần  của xã hội, đem lại sự hình thành và phát triển ngày càng lớn mạnh của một lớp người mới gắn bó với một phương thức sản xuất mới với rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Cũng trong mảng đề tài này, lần đầu tiên hình ảnh người công nhân, trí thức mới xuất hiện trong văn học với những thay đổi về thân phận, vận mệnh, với tư cách là người làm chủ.

Tải file Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành tại đây