Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn.
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Đoàn Đức Hải,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 48 Số 4 Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Yếu tố thời gian, không gian nghệ thuật cùng với các yếu tố thuộc về cấu trúc như cấu trúc tầng bậc trong quan hệ nhân vật, xung đột…đã đóng góp vào sự thành công của tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn. Thời gian, không gian nghệ thuật của tác phẩm đã được đề cập tới với những tiêu chí đặc thù của nó và được sử dụng một cách hữu hiệu, phục vụ tốt nhất cho sự thể hiện các dụng ý nghệ thuật của tác giả cũng như tạo ra hiệu ứng nghệ thuật đa chiều từ phía đối tượng tiếp nhận tác phẩm.

Tải file Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn. tại đây