Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tình hình nhiễm giun tròn Trichocephalus suis ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà,Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Vân Giang, Trương Thị Tính
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 112 Số 12 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN
Tóm tắt nội dung

Mổ khám 110 lợn tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, thu thập giun tròn giống Trichocephalus ở những lợn bệnh để định loài, đã xác định được giun tròn giống Trichocephalus ký sinh ở lợn là một loài duy nhất - loài Trichocephalus suis (T. suis).

Kiểm tra phân của 750 lợn ở 5 xã của huyện Đồng Hỷ, có 212 lợn nhiễm giun T. suis, chiếm tỷ lệ 28,27 %, lợn nhiễm từ cường độ nhẹ (60,38 %) đến nặng (12,74 %).

Lứa tuổi, phương thức chăn nuôi, vệ sinh thú y có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ và cường độ  nhiễm giun T. suis ở lợn. 

Tải file Tình hình nhiễm giun tròn Trichocephalus suis ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tại đây