Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Khai thác phần mềm cabri geometry nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 115 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

NORTH VIETNAM VILLAGES LEAD THE WAY IN THE USE OF BIOCHAR; BUILDING ON AN INDIGENOUS KNOWLEDGE BASE

 • Tác giả : S Joseph, D. D. Khoi, N. V. Hien, Mai Lan Anh, H. H. Nguyen, T. M. Hung, N. T. Yen, M F Thomsen, J Lehmann, C. H. Chia
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Biochar Initiative Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu thành phần amino acid và điện di protein dự trữ trong hạt của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek).

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 46 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đặc điểm của gen DREB1 phân lập từ giống đậu tương địa phương (Glycine max (L) Merrill) Xanh lơ Ba bể (Bắc Kạn).

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Nguyễn Thị Minh Hồng, Hoàng Văn Mạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học Tập 33 Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu khả năng chịu hạn và hàm lượng prolin, đường tan của một số giống đậu xanh

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 3 Số 39 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tách dòng và xác định trình tự gen LEA ở bốn giống đậu xanh Vigna radiata (L.) Wilczek: KP11, MN93, 263 và KPS1

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Phan Trọng Hoàng, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công nghệ sinh học Tập 4 Số 3 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tách dòng gen mã hoá phospholipase C3 ở hai giống đậu xanh Vigna radiata (L.) Wilczek KP11 và MN93

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học Tập 28 Số 12 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu xanh chịu hạn bằng chỉ thị SSR và RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công nghệ sinh học Tập 4 Số 1 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Regularization proximal point algorithm for finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings in Banach spaces

 • Tác giả : J. K. Kim, T. M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer/Fixed Point Theory and Applications Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Regularization Proximal Point Algorithm for Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings in Banach Spaces

 • Tác giả : Truong Minh Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer/Journal of Optimization Theory and Applications Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Behavior of the Sequence of norms of primitives of a function in Lorentz spaces

 • Tác giả : Hà Huy Bảng, Bùi Việt Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Tập 38 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the limit of the sequence of norm of primitives of a function

 • Tác giả : Ha Huy Bảng, Bùi Việt Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thai Nguyen Journal of Science Technology Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

DOMAIN DECOMPOSITION METHOD FOR ELLIPTIC INTERFACE PROBLEMS

 • Tác giả : Dang Quang A, Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Tập 39 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tiếp cận chia miền tới các bài toán về mặt phân cách

 • Tác giả : Đặng Quang Á, Vũ Vinh Quang, Trương Hà Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB KH&KT Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Results of the RS2009 Program on solving some elliptic boundary problems with constant coefficients

 • Tác giả : Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang, Nguyen Thi Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology, Thai nguyen University Tập 69 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Parallel iterative methods solving strong mixed BVP with elliptic equations.

 • Tác giả : Dang Quang A, Truong Ha Hai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB KH&KT Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

The result of constructing two domain decomposition methods for solving biharmonic problem

 • Tác giả : Truong Ha Hai, Vu Vinh Quang, Do Diep Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology, Thai nguyen University Tập 1 Số 30 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Tổng hợp và nghiên cứu hiđrazit 2-metylquinolin-4-cacboxilic N-thế

 • Tác giả : Trần Quốc Sơn, Nguyễn Bình Long, Phạm Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Tổng hợp và nghiên cứu hiđrazit 2-hexylxinconinic N-thế

 • Tác giả : Trần Quốc Sơn, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

 • Tác giả : Ngô Văn Giới, Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Nhâm Tuất
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Nông Nghiệp/ Tạp Chí Khoa học Đất Việt Nam Số 38 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường
 
Trang 116/129 <12...112113114115116117118119120...128129>