Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Phát triển ắc quy - một giải pháp góp phần phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm điện

 • Tác giả : Le Xuan Que, Do Tra Huong, Uong Van Vy, Bui Minh Quy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The first Internationnal Conference "Natural science and technology publihing house" Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu bước đầu về lên men tổng hợp chất kháng sinh từ các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Bùi Thị Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của điều kiện lên men đến khả năng sinh tổng hợp chất kháng sinh của 2 chủng xạ khuẩn K4 và HT28 phân lập từ đất Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Dương Thị Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn phân lập ở Thái Nguyên với một số chủng Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Liễu Thị Phương, Dương Thị Tình, Lưu Thị Kim Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tuyển chọn và định loại một số chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi sinh vật gây nhiễm trùng bệnh viện

 • Tác giả : , Trịnh Ngọc Hoàng,Vi Thị Đoan Chính, Nguyễn Phú Hùng , Liễu Thị Phương, Nguyễn Thị Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Y học Việt Nam Tập 30 Số 2 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nâng cao hoạt tính chống nấm của chủng xạ khuẩn TN-52 bằng phương pháp sử dụng tia UV tác động lên dịch tế bào

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Nguyễn Huy Hoàng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 53 Số 5 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Distribution of anti-plant pathogenic fungi actinomyces isolated from soil in Thai Nguyen province.

 • Tác giả : Trinh Ngoc Hoang, Vi Thi Doan Chinh, Ngo Dinh Binh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2nd International Meeting For Developmen of IPM in Asia and Africa Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân loại của một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh phân lập từ đất Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống đậu tương ở vùng núi phía Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hiền, Chu Hoàng Mậu, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống - Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005 - Đại học Y Hà Nội Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu thành phần protein của hạt và nhân gien chaperonin của một số giống đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) sưu tập tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Phú Hùng, Trần Đình Long
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Sinh học Tập 28 Số 3 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tình hình sử dụng cây thuốc chữa bệnh của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 68 Số 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tình hình sử dụng tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dược liệu – Viện Dược liệu Tập 15 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra, nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 82 Số 6 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen cây thuốc của đồng bào dân tộc Mường xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 83 Số 7 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dược liệu – Viện Dược liệu Tập 16 Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Những cây thuốc được sử dụng thay thế mật gấu theo kinh nghiệm dân gian và đông y ở một số địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đa dạng nguồn gen cây thuốc và tri thức y học dân gian của cộng đồng dân tộc Mường, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ NN&PTNT Tập 16 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc của người Sán Chí ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : - Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phượng, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học
 
Trang 118/129 <12...114115116117118119120121122...128129>