Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nuôi cấy mô sẹo để tái sinh cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thanh Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN- ĐHTN Tập 53 Số 5 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nhân giống dứa Cayen (Ananas comous L.) bằng phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Phạm Thị Oanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN- ĐHTN Tập 67 Số 5 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của tổ hợp các chất điều hòa sinh trưởng và nước dừa đến sinh khối mô sẹo cây Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.)

 • Tác giả : Vũ Thị Lan, Quách Thị Liên, Nguyễn Đức Thành
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN- ĐHTN Tập 82 Số 6 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

So sánh tính kháng bệnh xoăn vàng lá của các dòng cà chua chuyển genmang cấu trúc RNAi đơn gen và đồng thời hai gen của Tomato yellow leaf curl Vietnam virus

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam 2011 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tạo dòng cà chua PT18 kháng bệnh xoăn vàng lá do virus bằng kỹ thuật RNAi

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học. Tập 9 (3): 333 – 340 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của một số dòng cà chua địa phương

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Xuân Phương, Trịnh Đình Khá
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc RNAi có khả năng kháng virus gây bệnh xoăn lá cà chua

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2009 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập gen mã hóa protein vỏ của virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua thu thập trên cây cà chua dại tại Thái Nguyên (

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học Tập 5 (2): 467 - 474 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Thiết kế Ti-Plasmide tái tổ hợp mang gen vip3A có hoạt tính diệt côn trùng để chuyển vào cây trồng (2005).

 • Tác giả : Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hải Yến, Nông Văn Hải, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Một số ý kiến về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam dưới góc độ hiệu quả năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, Đỗ Đức Bình (NEU)
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Tập 79 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Phát triển - ĐH Kinh tế Quốc dân Số 152 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Tập 70 Số 8 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số điều kiện và giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp FDI trên địa bản tỉnh Thái nguyên.

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Tập 60 Số 12 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế & Phát triển - ĐH Kinh tế Quốc dân Tập 131 Số 5 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Những giải pháp chủ yếu để thu hút nguồn vốn FDI vào Thái nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kinh tế Châu Á- Thái Bình dương Tập 9 Số 100 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp” Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

CHINA'S EXPERIENCES AND SOLUTIONS TO PREVENT PRICE DUMPING OF VIETNAMESE EXPORTED GOODS AFTER WTO INTEGRATION

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Statistical Publishing House 6/2009 Tập 6 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một thuật toán mã khối mới trên cơ sở toán tử phụ thuộc dữ liệu chuyển đổi được dùng cho mạng di động.

 • Tác giả : Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Hồ Ngọc Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Đánh giá các đặc trưng thống kê của thuật toán mật mã CRYPT (D)-64

 • Tác giả : Nguyễn Hiếu Minh, Đỗ Thị Bắc, Lưu Hồng Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 126 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Tổng hợp Mn2O3 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel ở nhiệt độ thấp

 • Tác giả : Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Hóa học Tập 46 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm
 
Trang 117/133 <12...113114115116117118119120121...132133>