Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 83 Số 7 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới, Dương Thị Bích Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 64 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Tách dòng và so sánh trình tự gen mã hóa LTP liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống đậu xanh (Vigna radiata L Wilczek)

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Phạm Thị Oanh, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh Vigna radiata L Wilczek bằng kỹ thuật RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Hoàng Thị Thao, Đỗ Tiến Phát, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 72 Số 10 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền phân tử của một số giống ngô (Zea mays L.) bằng kỹ thuật RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Mẫn Thị Hoa, Trần Thị Ngọc Diệp
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 58 Số 10 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Xác định trình tự gen mã hóa protein vỏ của virus Y trên khoai tây (PVY) và đánh giá sự đa dạng di truyền của virus PVY

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Vũ Thị Bưởi, Nguyễn Thị Tâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 56 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập gen mã hóa protein vận chuyển lipit ở cây đậu xanh

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học Tập 31 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tạo dòng và xác định trình tự cDNA mã hóa protein antivirus liên quan đến cơ chế kháng virus ở tôm sú (Penaeus monodon)

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Kim Thị Phương Oanh, Phạm Anh Tuấn, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 85 Số 9 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu quan hệ di truyền tôm sú (Penaeus monodon) bằng kỹ thuật RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phú Hùng, Hoàng Thi Thu Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 77 Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tạo dòng và xác định trình tự cDNA mã hóa protein Rab7 liên quan đến cơ chế nhiễm virus gây bệnh đốm trắng ở tôm sú (Penaeus monodon)

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Kim Thị Phương Oanh, Trần Trung Thành, Phạm Anh Tuấn, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 8 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa syntenin liên quan đến đáp ứng miễn dịch đối với bệnh đốm trắng ở tôm sú (Penaeus monodon)

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Vũ Hải Chi, Kim Thị Phương Oanh, Phạm Anh Tuấn, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 8 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nhân gen mã hóa rRNA 18S ở 2 dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) BV04 và BV19

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Hương, Nghiêm Thị Nhật, Hoàng Văn Chung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 70 Số 8 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Bước đầu nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) bằng kỹ thuật RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Phương, Hoàng Văn Chung, Hoàng Thị Thu Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 63 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu hàm lượng lipit, protein và nhân gen chịu hạn chaperonin tế bào chất đơn vị δ ở một số giống đậu tương nhập từ Úc

 • Tác giả : Nguyễn Văn Phú, Hoàng Thị Thu Yến, Luân Thị Đẹp
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 3 Số 43 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân tích trình tự vùng điều khiển (D-loop) trên genome ty thể của 5 cá thể người Việt Nam

 • Tác giả : Huỳnh Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyến Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Cường, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 3 Số 1 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đặc điểm nông sinh học, hoá sinh hạt và trình tự gen chaperonin của dòng đậu tương đột biến Ml61 có khả năng chịu hạn. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định hướng nông lâm nghiệp miền núi

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Đình Cường, Trần Thị Phương Liên, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nxb Khoa học và Kỹ thuật Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập gen chaperonin ở các dòng đậu tương đột biến ML10, ML48 và ML61. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Nghiêm Ngọc Minh, Trịnh Đình Đạt, Nông Văn Hải, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nxb Khoa học kỹ thuật Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh

 • Tác giả : Uông Văn Vỹ, Bùi Minh Quý, Trần thị Hương, Đỗ Trà Hương, Lê Xuân Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 53 Số 5 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang

 • Tác giả : Bùi Minh Quý, Uông Văn Vỹ, Đỗ Trà Hương, Tô Thị Hòa, Lê Xuân Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 51 Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm
 
Trang 117/129 <12...113114115116117118119120121...128129>