Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ứng dụng bộ biến đổi PWM trong điều khiển công suất giữa các nguồn điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

. Kết hợp bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (BESS) với thủy điện nhỏ để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác nguồn thủy năng

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Trần Xuân Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng chỉnh lưu PWM cho bù công suất phản kháng và lọc sóng hài trong mạng điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển kiểu DeadBeat để nâng cao tính động học cho hệ thống lưu trữ trong mạng điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Control of Bi-Directional Converter In Battery Energy Storage System (BESS) For Peak Power Shaving.

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một số kết quả nghiên cứu về trụ lưới không đối xứng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hương, Ngô Đức Minh, Nguyễn Như Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 88 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản kháng kiểu SVC trong lưới truyền tải và đề xuất giải pháp khắc phục.

 • Tác giả : 1. Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Designing a lift control system

 • Tác giả : Pham Tran Nhu, Nguyen Van Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of computer science and cybernetics Tập 20 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ứng dụng thuật toán giảm bậc cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu bài toán giảm bậc mô hính cho hệ tuyến tính theo phương pháp cân bằng nội

 • Tác giả : Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Ngô Cường, Vũ Văn Đam,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 75 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyến Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 80 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

 • Tác giả : Nguyễn Phùng Quang, Cao Xuân Tuyển,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 59 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Các Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp mới nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng bộ treo từ tính

 • Tác giả : Nguyễn Như Hiển, Trần Thị Thanh Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Apply extremal systems in technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Research and Development of an adaptive control system for extremal systems

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 75 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng Encoder đề nâng cao chất lượng điều khiển đường đi của robot tự động (Applying encoder to improve quality of controlling line detection of automatic machine)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 121/129 <12...117118119120121122123124125...128129>