Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tình hình sử dụng tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dược liệu – Viện Dược liệu Tập 15 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra, nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 82 Số 6 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen cây thuốc của đồng bào dân tộc Mường xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 83 Số 7 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Dược liệu – Viện Dược liệu Tập 16 Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Những cây thuốc được sử dụng thay thế mật gấu theo kinh nghiệm dân gian và đông y ở một số địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đa dạng nguồn gen cây thuốc và tri thức y học dân gian của cộng đồng dân tộc Mường, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

 • Tác giả : Lê Thị Thanh Hương, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ NN&PTNT Tập 16 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đánh giá đa dạng nguồn gen cây thuốc của người Sán Chí ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : - Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phượng, Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Nghĩa Thìn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Báo cáo khoa học - Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đánh giá mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ Môi trường tại xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Nông Thị Thu Hường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá chất lượng nước sông Đa Độ đoạn chảy qua địa phận Hải Phòng

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Đào Thị Lý
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Hiện trạng môi trường một số cảng cá ở Hải Phòng.

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Phan Văn Bắc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Kiến thức bản địa của người H’mông trong cach tác nương ngô trên đất dốc ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Phí Hùng Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Tập 2 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Trịnh Văn Tuyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí phân tích hoá lý và sinh học Số 1 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Kiến trúc và điêu khắc các ngôi chùa cổ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

 • Tác giả : Đỗ Hằng Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 84 Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tìm hiểu các hình thức giữ gìn trật tự trị an trong hương ước làng xã huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên thời thuộc Pháp

 • Tác giả : Đỗ Hằng Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đặc điểm ngôn từ trong bài dân ca Hmông "Gà công gặp nhau"

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 190 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét về hệ thống thanh điệu tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 80 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét về ngữ âm Pà Thẻn và phương án phiên âm tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 159 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học
 
Trang 123/133 <12...119120121122123124125126127...132133>