Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật, Tập 78 - Số 02 - Năm 2011)

  • Tác giả :
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Lĩnh vực nghiên cứu:

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Nông - Sinh - Y, Tập 77 - Số 01 - Năm 2011)

  • Tác giả :
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
  • Lĩnh vực nghiên cứu:

Finite Element Modeling for Laminated Composite Plates Using High Order Shear Deformation Theory

  • Tác giả : Ngô Như Khoa
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of MECHANICS Năm 2007
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực
 
Trang 126/126 <12...116117118119120121122123124125126>