Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Chuyên mục Các công trình khoa học - Tạp chí Tự động hoá ngày nay
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về tự động hoá
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học các trư¬ờng đại học
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Khống chế khởi động động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc qua cuộn kháng bằng rơ le thời gian điện tử

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường Đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Kết quả Sind hóa đàn bò thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHNL – Thái Nguyên.N/A.2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of dietary structure and conformation on the GI tract development, feed resident time, pH of the contents in broiler chickens at 18 days of age

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Gent University, Belgium. 36 - 37. 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of diet structure, conformation and acidification on performance of broilers

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Annual Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Rotterdam, the Netherlands. 56 - 57. 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, performance, welfare and diet

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dutch Speaking Nutritionists Gent University, Belgium
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, foregut development and performance

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding on the 15th European Symposium on Poultry nutrition
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật, Tập 78 - Số 02 - Năm 2011)

 • Tác giả :
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên (Chuyên san Nông - Sinh - Y, Tập 77 - Số 01 - Năm 2011)

 • Tác giả :
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

Finite Element Modeling for Laminated Composite Plates Using High Order Shear Deformation Theory

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of MECHANICS Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực
 
Trang 129/129 <12...119120121122123124125126127128129>