Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

A survey of test papers used at secondary schools in Thai nguyen.

 • Tác giả : Duong Duc Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thai Nguyen Journal of Science and Technology Tập 59 Số 11 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Forier trong nhận dạng biên ảnh

 • Tác giả : Phạm Ngọc Quý,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Tối ưu hệ mờ sử dụng giải thuật di truyền

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, Lê Bá Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB KHKT/Hội nghị quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông- Đồng Nai Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

“Sự tích lũy một số kim loại nặng trong đất do ảnh hưởng của nước thải làng nghề tái chế nhôm ở Yên Phong – Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Tác động của làng nghề tái chế kim loại đến môi trường đất và thóc ở Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Mai Thị Lan Anh, Nguyễn Công Vinh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN - Đại học Thái nguyên Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh”.

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Rupert Lloyd Hough, Nguyễn Công Vinh, Ingrid Oborn, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Lê Thị Thủy, Mai Lan Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

 • Tác giả : Mai Văn Trịnh, Phạm Thị Hà, Vũ Thị Hằng, Đặng Anh Minh, Lê Văn Khiêm, Mai Thị Lan Anh.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHCN Nông nghiệp Việt Nam Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

 • Tác giả : Mai Văn Trịnh - Mai Thị Lan Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững

 • Tác giả : Nguyễn Công Vinh - Mai Thị Lan ANh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

“Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết Thung lũng Cô tan của Lê Phương”

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 39 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

“Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn”

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn.

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 45 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN THỤ ĐỘNG (PASSIVITY - BASED) ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang (Đại học Bách Khoa Hà Nội)
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 76 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển passivity - based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Phạm Ngọc Phú
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 64 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi, Lê Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Cơ điên tử toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ (10/2010) Tập 1 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : Lại Khác Lãi, Dương Quốc Hưng, Trần Thị Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa