Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

“Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn”

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn.

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 42 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 45 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN THỤ ĐỘNG (PASSIVITY - BASED) ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang (Đại học Bách Khoa Hà Nội)
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 76 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển passivity - based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Phạm Ngọc Phú
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 64 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi, Lê Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Cơ điên tử toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ (10/2010) Tập 1 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : Lại Khác Lãi, Dương Quốc Hưng, Trần Thị Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Chuyên mục Các công trình khoa học - Tạp chí Tự động hoá ngày nay
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về tự động hoá
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học các trư¬ờng đại học
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Khống chế khởi động động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc qua cuộn kháng bằng rơ le thời gian điện tử

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường Đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Kết quả Sind hóa đàn bò thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHNL – Thái Nguyên.N/A.2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of dietary structure and conformation on the GI tract development, feed resident time, pH of the contents in broiler chickens at 18 days of age

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Gent University, Belgium. 36 - 37. 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản