Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ diezel D165-SCTN

 • Tác giả : Nguyễn Đình Mãn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 98 Số 40 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Xây dựng phần mềm xác định quy luật phân phối chính xác của các đại lượng ngẫu nhiên dùng cho việc nghiên cứu độ tin cậy của các sản phẩm cơ khí

 • Tác giả : Nguyễn Đình Mãn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 97 Số 47 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu “Đĩa trượt giữa” theo yêu cầu tuổi thọ và độ tin cậy đặt trước

 • Tác giả : Nguyễn Đinh Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạo chí Cơ khí Việt Nam Tập 46 Số 34 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : PGS.TS. Lại Khắc Lãi; Dương Quốc Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 86 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần ăn đến hiệu quả sử dụng can xi, phốt pho và khả năng sinh trưởng của gà broiler

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Trần Thanh Vân Trần, Quốc Việt, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nông Thị Kiều
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà broiler

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nguyễn Vũ Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Proposal for development of master acedemic program of Thai Nguyen university

 • Tác giả : Trần Thu Hương, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thanh Vân, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Thực trạng chăn nuôi gà tại năm xã phía tây thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Tiến Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 5 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống, mật độ bãi thả đến khả năng sản xuất thịt của gà bán nuôi nhốt ở nông hộ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Tiến Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng giữa mức năng lượng, protein trong thức ăn đến tỷ lệ mỡ bụng, tỷ lệ lipit trong thịt và gan ngan pháp nuôi bán chăn thả

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sức sản xuất của gà broiler nuôi ở chuồng thông thoáng tự nhiên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Phạm Thị Hồng Thái
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của ngan Pháp thương phẩm

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà bố mẹ Sasso được chọn tạo tại Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải, Trần Thanh Vân, Đoàn Xuân Trúc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 12 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tương quan protein trong khẩu phần ăn và tỷ lệ protein của huyết thanh, gan và thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein thức ăn tới tỷ lệ protein và axitamin của thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà Sasso ông bà được chọn tạo tại Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Văn Xuân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Một số chỉ tiêu về thành phần thân thịt và chất lượng thịt gà Sasso Việt Nam nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Thị Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 11 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khả năng sản xuất của gà thương phẩm SassoViệt Nam nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt của gà F1 (trống Mèo x mái Ai Cập) và F1 (trống Mèo x mái Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ và phương thức nuôi tới khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà thương phẩm Sasso

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản