Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tương quan protein trong khẩu phần ăn và tỷ lệ protein của huyết thanh, gan và thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của tỷ lệ protein thức ăn tới tỷ lệ protein và axitamin của thịt ngan Pháp

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà Sasso ông bà được chọn tạo tại Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Văn Xuân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Một số chỉ tiêu về thành phần thân thịt và chất lượng thịt gà Sasso Việt Nam nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Thị Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 11 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khả năng sản xuất của gà thương phẩm SassoViệt Nam nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hải, Đoàn Xuân Trúc, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sản xuất thịt của gà F1 (trống Mèo x mái Ai Cập) và F1 (trống Mèo x mái Lương Phượng) nuôi bán chăn thả tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ và phương thức nuôi tới khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà thương phẩm Sasso

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Behavior, adopted, growth, maturity, reproduction and meat production capacity of Guinea fowl L strain keeping at Thai nguyen city

 • Tác giả : Nguyễn Đức Hùng, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 3 Số 1 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Comparison of reproduction of Khakicampbell, Triet Giang and crossed breed F1 (Khakicampbell female x Triet Giang drake) raising in the garden of Thai Nguyen

 • Tác giả : Tran Thanh Vân, Nguyên Thi Thuý Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 3 Số 1 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Một số đặc điểm sinh học và khả năng sinh trưởng của gà địa phương “Lục trảo - Đán Khao” Cao Lộc, Lạng Sơn

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nông Quý Tú
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khảo nghiệm khả năng sản xuất của gà thương phẩm Sasso nuôi vụ xuân hè tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Thị Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 2 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tình hình chăn nuôi và đặc điểm gà H’mông tại các huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nguyễn Văn Sinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 20 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của phương pháp bảo tồn đến chất lượng tinh dịch của lợn đực Yorkshire và Landrace nuôi tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Văn Phùng, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 6 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Khả năng sinh trưởng của gà H’Mông lông đen nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 24 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của phun sát trùng trứng trước ấp trong điều kiện bảo quản 2; 3; 4; 5 ngày không có phòng lạnh ở vụ Hè

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của công thức lai giữa gà trống H’mông và gà mái Lương Phượng, nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của khẩu phần có tỷ lệ protein và năng lượng thấp đến sức sản xuất thịt của ngan Pháp nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ Trần Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

So sánh khả năng sản xuất thịt của 3 loại gà F1 (trống Ri x mái Lương Phượng), (trống Ri x mái Kabir), (trống Ri x mái Tam Hoàng) nuôi bán chăn thả ở nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của xông sát trùng trứng trước ấp trong điều kiện mùa đông bảo quản 2; 3; 4; 5 ngày không có phòng lạnh

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu khả năng sinh sản của gà H'Mông nuôi trong nông hộ tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản