Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành

 • Tác giả : Đoàn Đức Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 45 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN THỤ ĐỘNG (PASSIVITY - BASED) ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang (Đại học Bách Khoa Hà Nội)
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 76 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển passivity - based để điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, Phạm Ngọc Phú
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hoà đồng bộ máy phát điện lên lưới bằng phương pháp điều khiển passivity–based.

 • Tác giả : Đặng Danh Hoằng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 64 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp nâng cao chất lượng hệ truyền động qua bánh răng

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi, Lê Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Cơ điên tử toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ (10/2010) Tập 1 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng giải thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : Lại Khác Lãi, Dương Quốc Hưng, Trần Thị Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011 Tập 1 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió

 • Tác giả : Ngô Như Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học ứng dụng

Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Chuyên mục Các công trình khoa học - Tạp chí Tự động hoá ngày nay
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về tự động hoá
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học các trư¬ờng đại học
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Khống chế khởi động động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc qua cuộn kháng bằng rơ le thời gian điện tử

 • Tác giả : Lại Khắc Lãi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông báo khoa học trường Đại học KTCN
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Kết quả Sind hóa đàn bò thuộc tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐHNL – Thái Nguyên.N/A.2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of dietary structure and conformation on the GI tract development, feed resident time, pH of the contents in broiler chickens at 18 days of age

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Gent University, Belgium. 36 - 37. 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Effect of diet structure, conformation and acidification on performance of broilers

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Annual Meeting of Dutch Speaking Nutritionists. Rotterdam, the Netherlands. 56 - 57. 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, performance, welfare and diet

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dutch Speaking Nutritionists Gent University, Belgium
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Liquid and solid wheat starch in diets for broilers: effect on feed intake, foregut development and performance

 • Tác giả : Mai Anh Khoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding on the 15th European Symposium on Poultry nutrition
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản