Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface

 • Tác giả : Cong Huu Nguyen, Thanh Nga Thi Nguyen, Phuong Huy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 7th International Conference on Natural Computation and the 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) CHO TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

 • Tác giả : TS. Nguyễn Thanh Hà, ThS. Nguyễn Phương Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÍ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC AQM

 • Tác giả : NGUYỄN PHƯƠNG HUY, LÊ HOÀNG, PGS.TS.LÊ BÁ DŨNG
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam Tập 48 Số 5 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

CẢI TIẾN MẠNG ANFIS BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, PGS.TS. Lê Bá Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

MỘT ỨNG DỤNG CỦA HỆ DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC RED-AQM

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, Dương Thị Mai Thương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 74 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình bằng phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Vũ Văn Đam, Nguyễn Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kiểm soát lỗi trong truyền thoại

 • Tác giả : Đào Huy Du
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Bài toán kết nhập mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử

 • Tác giả : Ts. Trần Thái Sơn, Ths. Nguyễn Tuấn Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần thức ăn cho gà thịt đến khả năng tiêu hoá canxi, photpho và khoáng hoá xương

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên , Trần Thanh Vân , Trần Quốc Việt , Nguyễn Thị Thuý Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means

 • Tác giả : Phùng Thị Thu Hiền, Vũ Tất Thắng, Thái Quang Vinh, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen Tập 74 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ứng dụng Fractal trong phân tích ảnh tài liệu đa cấp xám có nhiễu,

 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen Tập 61 Số 12 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Constrained Clustering with Active Query Selection

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Pattern Recognition [SCI] Tập 45 Số 4 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Boosting Clustering by Active Constraint Selection

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: In Proceedings of the 19th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2010), Lisbon, Portugal, August, 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

An Efficient Active Constraint Selection Algorithm for Clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR-2010), Istanbul, Turkey, August, 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Leader Ant Clustering with Constraints

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF-2009), Danang, Vietnam, July, 2009 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ QUYỂN ĐẾN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM

 • Tác giả : Phạm Thị Minh Nguyệt, Trần Anh Thắng, Nguyễn Đăng Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số 5 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

 • Tác giả : Trần Anh Thắng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tập 68 Số 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Active Learning for Semi-Supervised K-Means Clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: In Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2010), Arras, France, October, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface.

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Phương Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2011 Seventh International Conference on Natural Computation. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa