Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Phân lập và xác định trình tự hoàn chỉnh cDNA mã hóa syntenin liên quan đến đáp ứng miễn dịch đối với bệnh đốm trắng ở tôm sú (Penaeus monodon)

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Vũ Hải Chi, Kim Thị Phương Oanh, Phạm Anh Tuấn, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 8 Số 2 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nhân gen mã hóa rRNA 18S ở 2 dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) BV04 và BV19

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thu Hương, Nghiêm Thị Nhật, Hoàng Văn Chung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 70 Số 8 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Bước đầu nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số dòng chè shan (Camellia sinensis var. assamica (Mast) Pierre sec. Phamh) bằng kỹ thuật RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Phương, Hoàng Văn Chung, Hoàng Thị Thu Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 63 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu hàm lượng lipit, protein và nhân gen chịu hạn chaperonin tế bào chất đơn vị δ ở một số giống đậu tương nhập từ Úc

 • Tác giả : Nguyễn Văn Phú, Hoàng Thị Thu Yến, Luân Thị Đẹp
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên Tập 3 Số 43 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân tích trình tự vùng điều khiển (D-loop) trên genome ty thể của 5 cá thể người Việt Nam

 • Tác giả : Huỳnh Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyến Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Cường, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 3 Số 1 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đặc điểm nông sinh học, hoá sinh hạt và trình tự gen chaperonin của dòng đậu tương đột biến Ml61 có khả năng chịu hạn. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống định hướng nông lâm nghiệp miền núi

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Đình Cường, Trần Thị Phương Liên, Nông Văn Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nxb Khoa học và Kỹ thuật Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Phân lập gen chaperonin ở các dòng đậu tương đột biến ML10, ML48 và ML61. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu Yến, Nghiêm Ngọc Minh, Trịnh Đình Đạt, Nông Văn Hải, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nxb Khoa học kỹ thuật Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Khảo sát phân bố kích thước hạt của vật liệu gốc LaNi5 chế tạo bằng máy nghiền hành tinh

 • Tác giả : Uông Văn Vỹ, Bùi Minh Quý, Trần thị Hương, Đỗ Trà Hương, Lê Xuân Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 53 Số 5 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốc LaNi5 bằng phương pháp nấu chảy hồ quang

 • Tác giả : Bùi Minh Quý, Uông Văn Vỹ, Đỗ Trà Hương, Tô Thị Hòa, Lê Xuân Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 51 Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Phát triển ắc quy - một giải pháp góp phần phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm điện

 • Tác giả : Le Xuan Que, Do Tra Huong, Uong Van Vy, Bui Minh Quy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The first Internationnal Conference "Natural science and technology publihing house" Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu bước đầu về lên men tổng hợp chất kháng sinh từ các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Bùi Thị Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Ảnh hưởng của điều kiện lên men đến khả năng sinh tổng hợp chất kháng sinh của 2 chủng xạ khuẩn K4 và HT28 phân lập từ đất Thái Nguyên

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Dương Thị Tình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 73 Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Hoạt tính kháng sinh của xạ khuẩn phân lập ở Thái Nguyên với một số chủng Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa

 • Tác giả : Trịnh Ngọc Hoàng, Vi Thị Đoan Chính, Liễu Thị Phương, Dương Thị Tình, Lưu Thị Kim Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học