Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ngân hàng chính sách xã hội hiuyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công ty CPTM Bách Khuê/ Tạp chí Quản lý Kinh tế Tập 12 Số 23 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tín dụng đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt, Phạm Thanh Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Nông nghiệp/ Kỷ yếu hội thảo khoa học Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập của hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt, Nguyễn Thị Tâm, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 1 Số 37 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trung tâm thông tin thư viện - Trường ĐHNN I Hà Nội/ Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tập 2 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Vietnam's Intellectual Property Landscape from a Regional Perspective

 • Tác giả : Yoon Heo, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 14 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Hong Ryul Lee, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 13 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Impacts of Trade Liberalization on Employment in Vietnam: A System Generalized Method of Moments Estimation

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 47 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

越南现行初中语文教材述评

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 群文天地 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét khái quát về chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn cấp II cái cách giáo dục 1956

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC Số 251 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học Ngữ pháp tiếng Việt của sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC Số 132 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ NGÔN NGỮ Số 172 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái có bộ quan sát Luenberger cho hệ thống vòng bi từ chủ động rotor cứng 4 bậc tự do

 • Tác giả : Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất - VCCA 2011. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Điều khiển tách kênh động cho vòng bi từ chủ động 2 bậc tự do bằng phương pháp phản hồi trạng thái

 • Tác giả : Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất - VCCA 2011. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Dynamic improvement of BESS using deadbeat type controller in local power networks

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

NHÀ MÁY ĐIỆN

 • Tác giả : Ngô Đức Minh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thay thế chống sét ống bằng chống sét van thế hệ mới lắp cho đường dây tải điện trên không

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 4 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phương pháp biến phân giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Hữu Công, Lâm Hùng Sơn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 2 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu tổng quan hệ điều khiển quá trình có khâu thời gian chết lớn

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Ngọc Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống điều chỉnh xoay chiều 3 pha

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn, Hỏa Thái Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 120/129 <12...116117118119120121122123124...128129>