Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Tổ chức dạy học hình học lớp 11 (hình học không gian) với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học geospacw nhằm tích cực hóa hoạt đông học tập của học sinh

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị trường học Tập 2 Số 44 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học một số nội dung trong chương trình Đại số lớp 10.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thị Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 166 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm geospacw trong dạy học hình học không gian theo hướng phát hiện và giải quyết vấn đề.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 149 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm MathCAD hỗ trợ giải phương trình hàm trong chương trình trung học phổ thông

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 147 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm hình học geospacw để khai thác các yếu tố phẳng trong không gian.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị trường học Tập 2 Số 38 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Khai thác phần mềm hình học động trong dạy học hình học không gian

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 143 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm cabri geometry hỗ trợ dạy học hàm số ở trường phổ thông.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 141 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm hình học động để dạy một số nội dung hình học lớp 10.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 2 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng CNTT và truyền thông trong học tập và giảng dạy cho giáo sinh, giáo viên tiểu học.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 119 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Khai thác phần mềm cabri geometry nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học hình học.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 115 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

NORTH VIETNAM VILLAGES LEAD THE WAY IN THE USE OF BIOCHAR; BUILDING ON AN INDIGENOUS KNOWLEDGE BASE

 • Tác giả : S Joseph, D. D. Khoi, N. V. Hien, Mai Lan Anh, H. H. Nguyen, T. M. Hung, N. T. Yen, M F Thomsen, J Lehmann, C. H. Chia
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Biochar Initiative Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu thành phần amino acid và điện di protein dự trữ trong hạt của một số giống đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek).

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 46 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Đặc điểm của gen DREB1 phân lập từ giống đậu tương địa phương (Glycine max (L) Merrill) Xanh lơ Ba bể (Bắc Kạn).

 • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Nguyễn Thị Minh Hồng, Hoàng Văn Mạnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học Tập 33 Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu khả năng chịu hạn và hàm lượng prolin, đường tan của một số giống đậu xanh

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ-Đại học Thái Nguyên Tập 3 Số 39 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tách dòng và xác định trình tự gen LEA ở bốn giống đậu xanh Vigna radiata (L.) Wilczek: KP11, MN93, 263 và KPS1

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Phan Trọng Hoàng, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công nghệ sinh học Tập 4 Số 3 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Tách dòng gen mã hoá phospholipase C3 ở hai giống đậu xanh Vigna radiata (L.) Wilczek KP11 và MN93

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học Tập 28 Số 12 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu xanh chịu hạn bằng chỉ thị SSR và RAPD

 • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu, Lê Trần Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công nghệ sinh học Tập 4 Số 1 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Regularization proximal point algorithm for finding a common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings in Banach spaces

 • Tác giả : J. K. Kim, T. M. Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer/Fixed Point Theory and Applications Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Regularization Proximal Point Algorithm for Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings in Banach Spaces

 • Tác giả : Truong Minh Tuyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Springer/Journal of Optimization Theory and Applications Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Behavior of the Sequence of norms of primitives of a function in Lorentz spaces

 • Tác giả : Hà Huy Bảng, Bùi Việt Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Tập 38 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 120/133 <12...116117118119120121122123124...132133>