Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Đánh giá mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ Môi trường tại xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Nông Thị Thu Hường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đánh giá chất lượng nước sông Đa Độ đoạn chảy qua địa phận Hải Phòng

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Đào Thị Lý
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Hiện trạng môi trường một số cảng cá ở Hải Phòng.

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Phan Văn Bắc
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Kiến thức bản địa của người H’mông trong cach tác nương ngô trên đất dốc ở xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Phí Hùng Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững Tập 2 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, Trịnh Văn Tuyên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí phân tích hoá lý và sinh học Số 1 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Kiến trúc và điêu khắc các ngôi chùa cổ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên)

 • Tác giả : Đỗ Hằng Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 84 Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Tìm hiểu các hình thức giữ gìn trật tự trị an trong hương ước làng xã huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên thời thuộc Pháp

 • Tác giả : Đỗ Hằng Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ ĐHTN Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Công ty CP công nghệ cao Cao Xanh: Sản xuất sạch hơn - giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tại công ty CP Cao Sao Xanh

 • Tác giả : Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí môi trường Số 8 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Đặc điểm ngôn từ trong bài dân ca Hmông "Gà công gặp nhau"

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 190 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét về hệ thống thanh điệu tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 80 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét về ngữ âm Pà Thẻn và phương án phiên âm tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 159 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bước đầu tìm hiểu từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 46 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vần thơ lục bát của Tố Hữu trong hành trình kế thừa và phát triển

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 140 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Mối quan hệ giữa độ dài câu và dung lượng ngữ nghĩa của câu trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số 223 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nét khác biệt ở một số motif trong type truyện người con riêng của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn học Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nhân vật trợ giúp trong truyện cổ tích về người con riêng của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Kiểu truyện về người mồ côi trong truyện cổ Tày- Nùng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Chi tiết đặc tả trong sử thi- khan

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn học Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 67 Số 5 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công ty CP Quảng cáo in ấn Thiên Hà/ Tạp chí Quản lý Kinh tế Tập 4 Số 31 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 119/129 <12...115116117118119120121122123...128129>