Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

ICT với vấn đề đổi mới giáo dục nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường sư phạm

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 4 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Về dạy và học tin học ở một số tỉnh miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 325 Năm 1999
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Bước đầu sử dụng MTĐT như một công cụ dạy học ở khoa Toán- ĐHSP-ĐHTN

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Nông Quốc Chinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN Số 14 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm Maple V hỗ trợ quá trình dạy học toán

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN Số 14 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 10 bằng giải bài tập thông qua ngôn ngữ lập trình Pascal

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 345 Năm 2000
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Bước đầu rèn luyện khả năm phân tích bài toán trong dạy học lập trình cho học sinh lớp 10 THPT

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 355 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và giải pháp trong dạy học tin học ở các tỉnh miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 8 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Phát triển đào tạo và ứng dụng CNTT ở trường ĐHSP-ĐHTN

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 15 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Dạy bài tổng kết chương với sự hỗ trợ của máy tính điện tử

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 34 Năm 2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học khái niệm trong chương trình hình học THCS

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 63 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học định lý trong chương trình hình học lớp 7

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Đào Thái Lai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 72 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở nhà trường phổ thông

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 38 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học quỹ tích

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Bá Kim, Đào Thai Lai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 77 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Dạy học câu lệnh trong chương trình tin học lớp 11

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 283 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Khai thác tính trực quan của các phần mềm trong dạy học toán ở trường phổ thông.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 242 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng quan điểm hoạt động vào dạy học giải bài tập Tin học lớp 11.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 213 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Giảng dạy nội dung bất phương trình theo phương pháp “dạy học theo dự án” cho sinh viên khoa toán.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường, Phạm Thị Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN ĐHTN Số 48 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Quy trình và các phương án khai thác phần mềm hỗ trợ dạy học ở trường phổ thông.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị trường học Số 35 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vận dụng quy trình sư phạm của G.Polia trong dạy học giải bài tập hình học cho học sinh phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Trần Việt Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục Số 194 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Sử dụng vi thế giới trong dạy học hình học.

 • Tác giả : Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Bá Kim, Đào Thái Lai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 5 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 115/129 <12...111112113114115116117118119...128129>