Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Bước đầu tìm hiểu từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pà Thẻn

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 46 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vần thơ lục bát của Tố Hữu trong hành trình kế thừa và phát triển

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống Số 140 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Mối quan hệ giữa độ dài câu và dung lượng ngữ nghĩa của câu trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quỳnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số 223 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nét khác biệt ở một số motif trong type truyện người con riêng của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn học Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Nhân vật trợ giúp trong truyện cổ tích về người con riêng của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 11 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Kiểu truyện về người mồ côi trong truyện cổ Tày- Nùng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 3 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Chi tiết đặc tả trong sử thi- khan

 • Tác giả : Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn học Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 67 Số 5 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công ty CP Quảng cáo in ấn Thiên Hà/ Tạp chí Quản lý Kinh tế Tập 4 Số 31 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ngân hàng chính sách xã hội hiuyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Công ty CPTM Bách Khuê/ Tạp chí Quản lý Kinh tế Tập 12 Số 23 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tín dụng đối với sự phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt, Phạm Thanh Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: NXB Nông nghiệp/ Kỷ yếu hội thảo khoa học Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập của hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt, Nguyễn Thị Tâm, ĐH Nông nghiệp Hà Nội
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên/ Tạp chí Khoa học & Công nghệ Tập 1 Số 37 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn

 • Tác giả : Đồng Văn Đạt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Trung tâm thông tin thư viện - Trường ĐHNN I Hà Nội/ Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tập 2 Số 2 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Vietnam's Intellectual Property Landscape from a Regional Perspective

 • Tác giả : Yoon Heo, Tran Nhuan Kien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 14 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Hong Ryul Lee, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 13 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Impacts of Trade Liberalization on Employment in Vietnam: A System Generalized Method of Moments Estimation

 • Tác giả : Tran Nhuan Kien, Yoon Heo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 47 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

越南现行初中语文教材述评

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 群文天地 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Vài nét khái quát về chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn cấp II cái cách giáo dục 1956

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC Số 251 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học Ngữ pháp tiếng Việt của sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC Số 132 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Bước đầu tìm hiểu nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập

 • Tác giả : HOÀNG MAI DIỄN,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ NGÔN NGỮ Số 172 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học
 
Trang 124/133 <12...120121122123124125126127128...132133>