Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Khảo sát tuổi bền theo chỉ tiêu mòn của dao phay mặt đầu thép gió P18 chế tạo tại Công ty cổ phần dụng cụ số 1- Việt Nam

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Man
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 6 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài thép ổ lăn SUJ2 bằng đá mài Al2O3 và CBN

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Man
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học- Công nghệ Tập 75 Số 13 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực mài ở các cấp điện áp đến năng suất và chất lượng khi mài điện hoá hợp kim cứng T5K10 bằng đá mài kim cương

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Man
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học- Công nghệ Tập 75 Số 13 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Đánh giá chất lượng bề mặt của thép ổ lăn SUJ2 khi mài bằng đá Al2O3 và đá CBN

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Các trường Đại học kĩ thuật Tập 76 Số 81 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật khi mài thép không gỉ 3X13

 • Tác giả : TS Nguyễn Đình Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 63 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Thiết kế chi tiết máy theo phương pháp xác suất

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 9 Số 22 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Đánh giá độ tin cậy trên cơ sở mòn của séc măng và sơ mi của động cơ Diezel D165 SCTN và S1100-JĐTQ

 • Tác giả : TS. Nguyễn Đình Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Số 549 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của nhóm 4 séc măng ở động cơ D165

 • Tác giả : Nguyên Đình Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học- Công nghệ Tập 2 Số 65 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ diezel D165-SCTN

 • Tác giả : Nguyễn Đình Mãn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 98 Số 40 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Xây dựng phần mềm xác định quy luật phân phối chính xác của các đại lượng ngẫu nhiên dùng cho việc nghiên cứu độ tin cậy của các sản phẩm cơ khí

 • Tác giả : Nguyễn Đình Mãn,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam Tập 97 Số 47 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu “Đĩa trượt giữa” theo yêu cầu tuổi thọ và độ tin cậy đặt trước

 • Tác giả : Nguyễn Đinh Mãn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạo chí Cơ khí Việt Nam Tập 46 Số 34 Năm 2001
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

 • Tác giả : PGS.TS. Lại Khắc Lãi; Dương Quốc Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 86 Số 10 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần ăn đến hiệu quả sử dụng can xi, phốt pho và khả năng sinh trưởng của gà broiler

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Trần Thanh Vân Trần, Quốc Việt, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nông Thị Kiều
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà broiler

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên, Trần Thanh Vân, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Nguyễn Vũ Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 9 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Proposal for development of master acedemic program of Thai Nguyen university

 • Tác giả : Trần Thu Hương, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thanh Vân, Chu Hoàng Mậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 3 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Thực trạng chăn nuôi gà tại năm xã phía tây thành phố Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Tiến Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 5 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống, mật độ bãi thả đến khả năng sản xuất thịt của gà bán nuôi nhốt ở nông hộ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Tiến Đạt,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng giữa mức năng lượng, protein trong thức ăn đến tỷ lệ mỡ bụng, tỷ lệ lipit trong thịt và gan ngan pháp nuôi bán chăn thả

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sức sản xuất của gà broiler nuôi ở chuồng thông thoáng tự nhiên

 • Tác giả : Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Phạm Thị Hồng Thái
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Ảnh hưởng của các mức năng lượng trong khẩu phần ăn đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của ngan Pháp thương phẩm

 • Tác giả : Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản