Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản kháng kiểu SVC trong lưới truyền tải và đề xuất giải pháp khắc phục.

 • Tác giả : 1. Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Designing a lift control system

 • Tác giả : Pham Tran Nhu, Nguyen Van Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of computer science and cybernetics Tập 20 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ứng dụng thuật toán giảm bậc cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu bài toán giảm bậc mô hính cho hệ tuyến tính theo phương pháp cân bằng nội

 • Tác giả : Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Ngô Cường, Vũ Văn Đam,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 75 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyến Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 80 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

 • Tác giả : Nguyễn Phùng Quang, Cao Xuân Tuyển,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 59 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Các Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một phương pháp mới nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng bộ treo từ tính

 • Tác giả : Nguyễn Như Hiển, Trần Thị Thanh Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng hệ cực trị trong các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Apply extremal systems in technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Research and Development of an adaptive control system for extremal systems

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho các công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng (Designing the adaptive control unit for technologies using liquid fuels)

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 75 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng Encoder đề nâng cao chất lượng điều khiển đường đi của robot tự động (Applying encoder to improve quality of controlling line detection of automatic machine)

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Dũng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface

 • Tác giả : Cong Huu Nguyen, Thanh Nga Thi Nguyen, Phuong Huy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 7th International Conference on Natural Computation and the 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING) CHO TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

 • Tác giả : TS. Nguyễn Thanh Hà, ThS. Nguyễn Phương Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÍ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC AQM

 • Tác giả : NGUYỄN PHƯƠNG HUY, LÊ HOÀNG, PGS.TS.LÊ BÁ DŨNG
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam Tập 48 Số 5 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

CẢI TIẾN MẠNG ANFIS BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, PGS.TS. Lê Bá Dũng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 66 Số 4 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

MỘT ỨNG DỤNG CỦA HỆ DI TRUYỀN MỜ TRONG BÀI TOÁN QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI TÍCH CỰC RED-AQM

 • Tác giả : Nguyễn Phương Huy, Dương Thị Mai Thương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 74 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình bằng phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa