Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Vai trò và vị thế của người phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng đồng ở thôn Khuổi Bẻ - Nà Lẩy, huyện Pắc Nặm – Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Phương Thái
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 12/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

     Thôn Khuổi Bẻ và thôn Nà Lẩy – xã Bộc Bố - huyện Pắc Nặm – tỉnh Bắc Kạn là nơi khu trú của đồng bào Sán Chỉ. Số hộ của hai thôn là 81, số dân là 776 người. Hiện tại, tỉ lệ phụ nữ của hai thôn chiếm khoảng 65%.

            Trong khi hiện nay, phụ nữ toàn cầu đang ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thì hầu hết phụ nữ Sán Chỉ của thôn Khuổi Bẻ và Nà Lẩy còn thiếu hiểu biết về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi, vị thế của mình trong gia đình và cộng đồng xã hội. Những kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, cách tổ chức cuộc sống trong gia đình, tiếp cận với khoa học kĩ thuật lao động sản xuất hiện đại, tham gia hoạt động xã hội... hầu như là xa lạ đối với họ.

            Vậy, muốn giúp phụ nữ Sán Chỉ tự thay đổi nhận thức, tư duy, thói quen, và hành vi, ảnh hưởng đến sự ý thức về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và vị thế của mình đối với gia đình và cộng đồng trước hết cần phân tích những nguyên nhân tồn tại (năng lực giao tiếp hạn chế do ít hoặc hầu như không có khả năng nói tiếng phổ thông, chịu ảnh hưởng của tập tục truyền thống…). Từ đó, đưa ra những giải pháp khắc phục, đồng thời trang bị những kiến thức tối thiểu thuộc những vấn đề, lĩnh vực họ đang thiếu hụt. Trên cơ sở đó, giúp phụ nữ Sán Chỉ mở mang tầm hiểu biết về kiến thức và kinh nghiệm, cũng như nhìn nhận và xác định được quyền lợi, vai trò, vị thế của họ trong gia đình và cộng đồng, có đóng góp thiết thực trong việc quan lý, chăm sóc gia đình và có những đóng góp cho địa phương, xã hội.

Mục tiêu

- Phân tích thực trạng nhận thức về vai trò, quyền lợi, vị thế và trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng của người phụ nữ Sán Chỉ nói chung và phụ nữ Sán Chỉ thôn Nà Lấy và Khuổi Bẻ - Pắc Nặm - Bắc Kạn nói riêng.

        - Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao nhận thức về ý thức về vai trò và vị thế của người phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng đồng ở thôn Khuổi Bẻ - Nà Lẩy, huyện Pắc Nặm – Bắc Kạn.

Nội dung

Chương 1: Vai trò của người phụ nữ thế kỷ XXI trong gia đình và cộng đồng

Chương 2: Vai trò và vị thế của phụ nữ Sán Chỉ thôn Khuổi Bẻ và Nà Lẩy - Pắc Nặm - Bắc Kạn.

Chương 3: Cải thiện, nâng cao ý thức về vai trò, vị thế của phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng đồng.

Tải file Vai trò và vị thế của người phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng đồng ở thôn Khuổi Bẻ - Nà Lẩy, huyện Pắc Nặm – Bắc Kạn tại đây

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

6.1.  Sản phẩm khoa học              

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                                                              

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số nhóm sinh viên NCKH:02                       

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng

       - 01 chuyên đề giảng dạy cho sinh viên ngành Công tác xã hội - Trường ĐH Khoa học.

       - Tài liệu tham khảo  cho sinh viên các trường đào tạo ngành Công tác xã hội như Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên.

       - Tài liệu tập huấn cho phụ nữ dân tộc thiểu số - Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

     6.4. Các sản phẩm khác

7. Hiệu quả dự kiến

- Giáo dục, đào tạo: Kết quả của đề tài sẽ giúp phụ nữ Sán Chỉ tại địa bàn Pắc Nặm - Bắc Kạn tự nâng cao ý thức về vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Đồng thời, sẽ cung cấp thêm luận cứ thực tiễn để các cấp, các cơ quan hữu quan tại địa phương và cộng đồng có thêm quyết sách hợp lý nhằm quan tâm và giúp đỡ phụ nữ Sán Chỉ tại địa bàn Pắc Nặm - Bắc Kạn nâng cao ý thức về vai trò, vị thế và quyền lợi của mình trong gia đình và xã hội.

- Kinh tế, xã hội: Trong chừng mực nhất định, kết quả nghiên cứu giúp phụ nữ Sán Chỉ ở Pắc Nặm - Bắc Kạn trên cơ sở tự nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình sẽ có những đóng góp thiết thực nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 70.000.000đ

ĐV sử dụng

Đại học Thái Nguyên

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*