Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Điều khiển tách kênh động cho vòng bi từ chủ động 2 bậc tự do bằng phương pháp phản hồi trạng thái

 • Tác giả : Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa toàn quốc lần thứ nhất - VCCA 2011. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Dynamic improvement of BESS using deadbeat type controller in local power networks

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

NHÀ MÁY ĐIỆN

 • Tác giả : Ngô Đức Minh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thay thế chống sét ống bằng chống sét van thế hệ mới lắp cho đường dây tải điện trên không

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 4 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phương pháp biến phân giải bài toán điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Hữu Công, Lâm Hùng Sơn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 2 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu tổng quan hệ điều khiển quá trình có khâu thời gian chết lớn

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Ngọc Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phương pháp điều khiển công suất trực tiếp tựa theo vector từ thông ảo trong hệ thống điều chỉnh xoay chiều 3 pha

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn, Hỏa Thái Thanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng bộ biến đổi PWM trong điều khiển công suất giữa các nguồn điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

. Kết hợp bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (BESS) với thủy điện nhỏ để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác nguồn thủy năng

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Trần Xuân Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng chỉnh lưu PWM cho bù công suất phản kháng và lọc sóng hài trong mạng điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Thiết kế bộ điều khiển kiểu DeadBeat để nâng cao tính động học cho hệ thống lưu trữ trong mạng điện cục bộ

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Control of Bi-Directional Converter In Battery Energy Storage System (BESS) For Peak Power Shaving.

 • Tác giả : Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Một số kết quả nghiên cứu về trụ lưới không đối xứng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin.

 • Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hương, Ngô Đức Minh, Nguyễn Như Nghĩa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 88 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Phân tích sóng hài phát sinh của trạm bù công suất phản kháng kiểu SVC trong lưới truyền tải và đề xuất giải pháp khắc phục.

 • Tác giả : 1. Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Nguyễn Thị Mai Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Designing a lift control system

 • Tác giả : Pham Tran Nhu, Nguyen Van Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of computer science and cybernetics Tập 20 Số 3 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ứng dụng thuật toán giảm bậc cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu bài toán giảm bậc mô hính cho hệ tuyến tính theo phương pháp cân bằng nội

 • Tác giả : Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Ngô Cường, Vũ Văn Đam,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 75 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Vũ Ngọc Kiên, Nguyến Hữu Công, Đào Huy Du,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 80 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió với bộ điều khiển dòng thích nghi bền vững trên cơ sở kỹ thuật Backstepping

 • Tác giả : Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 3 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa
 
Trang 154/162 <12...150151152153154155156157158...161162>