Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu vấn đề giảm bậc mô hình cho hệ thống tuyến tính sử dụng phương pháp cân bằng

 • Tác giả : Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên, Vũ Văn Đam, Nguyễn Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kiểm soát lỗi trong truyền thoại

 • Tác giả : Đào Huy Du
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Bài toán kết nhập mờ theo cách tiếp cận đại số gia tử

 • Tác giả : Ts. Trần Thái Sơn, Ths. Nguyễn Tuấn Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ảnh hưởng của việc bổ sung Phytase trong khẩu phần thức ăn cho gà thịt đến khả năng tiêu hoá canxi, photpho và khoáng hoá xương

 • Tác giả : Nguyễn Thu Quyên , Trần Thanh Vân , Trần Quốc Việt , Nguyễn Thị Thuý Mỵ
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tìm kiếm âm nhạc theo nội dung sử dụng đặc trưng đường bao phổ và phương pháp phân cụm K-Means

 • Tác giả : Phùng Thị Thu Hiền, Vũ Tất Thắng, Thái Quang Vinh, Nguyễn Văn Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen Tập 74 Số 12 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Ứng dụng Fractal trong phân tích ảnh tài liệu đa cấp xám có nhiễu,

 • Tác giả : Nguyễn Văn Huy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology of University Thai Nguyen Tập 61 Số 12 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Constrained Clustering with Active Query Selection

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Pattern Recognition [SCI] Tập 45 Số 4 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Boosting Clustering by Active Constraint Selection

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: In Proceedings of the 19th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-2010), Lisbon, Portugal, August, 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

An Efficient Active Constraint Selection Algorithm for Clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR-2010), Istanbul, Turkey, August, 2010 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Leader Ant Clustering with Constraints

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF-2009), Danang, Vietnam, July, 2009 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ QUYỂN ĐẾN TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM

 • Tác giả : Phạm Thị Minh Nguyệt, Trần Anh Thắng, Nguyễn Đăng Quế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số 5 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM

 • Tác giả : Trần Anh Thắng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tập 68 Số 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Active Learning for Semi-Supervised K-Means Clustering

 • Tác giả : Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, and Bernadette Bouchon-Meunier
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: In Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2010), Arras, France, October, 2010. Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Research on the application of genetic algorithm combined with the “cleft-overstep” algorithm for improving learning process of MLP neural network with special error surface.

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Phương Huy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2011 Seventh International Conference on Natural Computation. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Research and Development of an adaptive control system for extremal systems

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị quốc tế IFOST - Đại học Bách Khoa TPHCM Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu ứng dụng mạng hồi quy thời gian liên tục trong nhận dạng và điều khiển hệ thống xử lý nước thải

 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Văn Hưng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Nghiên cứu về điều khiển quá trình và ứng dụng

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 12 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

A New Model Applied to the Planning of Distribution Systems for Competitive Electricity Markets

 • Tác giả : V. V. Thang, D. Q. Thong, B. Q. Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2011 IEEE DRPT2011 July 2011, Shandong, China Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Modeling and Optimization of Precedence-Constrained Production Sequencing and Scheduling Using Multi-Objective Genetic Algorithm

 • Tác giả : Son Duy Dao, Romeo Marian
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference of Computational Intelligence and Intelligent Systems, July 6-8, 2011, London, U.K
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

Modeling and Optimisation of Distribution Networks Using Hybrid Genetic Algorithms: A Comparative Study

 • Tác giả : Romeo Marian, Lee H.S. Luong, Son Duy Dao
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Artificial Intelligence and Applications,16-18 March, 2011, Hong Kong
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực