Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Quế
Ngày bắt đầu 06/2009
Ngày kết thúc 06/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ cở häc phÇn 3 có nội dung chính xác, khoa học và phù hợp với khung chương trình của môn học.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*