Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III
Cơ quan chủ trì Đại học Khoa học
Cơ quan thực hiện Đại học Khoa học
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục học - Tâm lý học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Quế
Ngày bắt đầu 06/2009
Ngày kết thúc 06/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ cở học phần 3 có nội dung chính xác, khoa học và phù hợp với khung chương trình của môn học.

Nội dung

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh cơ cở 3.

-        Số tín chỉ: 03 TC

-        Số lượng đề: 50 đề

-        Số lượng câu hỏi: 300 câu hỏi

Các câu hỏi bao quát toàn bộ nội dung môn học, chia thành các lĩnh vực như sau:

+ Tình huống giao tiếp: 50 câu

+ Ngữ pháp: 50 câu

+ Từ vựng: 50 câu

+ Đọc hiểu: 125 câu

+ Chủ đề vấn đáp: 25 câu

Tải file Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học tiếng Anh cơ sở học phần III tại đây

PP nghiên cứu

- Tổng hợp tài liệu và thiết kế ngân hàng câu hỏi

Hiệu quả KTXH

Đề tài đã xây dựng được hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm học phần tiếng Anh cơ sở III, phục vụ trực tiếp công tác thi cử, đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên trường ĐHKH.

ĐV sử dụng

Đại học Khoa học - ĐHTN

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*