Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 3 Số 133 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3646
Tóm tắt nội dung

Fukuzawa Yukichi là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản thời kỳ Minh Trị. Nhắc tới Fukuzawa Yukichi người ta không thể không đề cập tới tác phẩm “Khuyến học”- nó được coi như cuốn sách “gối đầu giường” của nhân dân Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị duy tân. Bên cạnh những tư tưởng về giáo dục, chính trị,…“Khuyến học” còn đề cập đến một nội dung rất quan trọng là tư tưởng về con người độc lập. Ông đưa ra ba mối hiểm họa của việc thiếu tinh thần độc lập và đi tìm nguyên nhân của tình trạng đó. Đặc biệt, Fukuzawa Yukichi còn đưa ra khái niệm “quốc dân” nhấn mạnh đến nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong xã hội. Với tư tưởng này, ông đã khơi dậy được lòng tự tôn dân tộc của quần chúng nhân dân, là một trong những nhân tố góp phần đưa đến thành công của công cuộc Duy tân Minh Trị.

Tải file Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học" tại đây