Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học"
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Dương Thị Nhẫn,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á Tập 5 Số 147 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN 0868-3646
Tóm tắt nội dung

Fukuzawa Yukichi là nhà tư tưởng cấp tiến của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX, người mở đầu cho sự nghiệp hiện đại hóa giáo dục, làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước.Tư tưởng về giáo dục của ông được thể hiện ở nhiều tác phẩm khác nhau, song tập trung nhất là cuốn “Khuyến học”. Trong tác phẩm này Fukuzawa Yukichi chủ yếu đề cập đến mục đích của giáo dục, những nguyên tắc khi tiến hành đổi mới nền giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục. Tư tưởng đó đi vào thực tiễn đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp cải cách giáo dục, đưa Nhật Bản tiến nhanh trên con đường hiện đại hóa đất nước.

Tải file Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học" tại đây